Chia Sẻ | Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình - Part 71

slideslideslide

categoryChia sẻ

Báo chí trong quá trình toàn cầu hóa: Cơ hội, thách thức và triển vọng

Báo chí trong quá trình toàn cầu hóa: Cơ hội, thách thức và triển vọng

01:08 | 05-11-2013
Đề cập một cách toàn diện và có hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn, Hội thảo khoa học Quốc tế “Báo chí trong quá trình toàn cầu hóa: Cơ hội, thách thức và triển vọng” do Hội Nhà báo Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Báo Nhân dân, Đài phát thanh ...
Lời bình trong phim tài liệu ( bài 14)

Lời bình trong phim tài liệu ( bài 14)

08:19 | 04-11-2013
VTVTC: Website daotao.vtv.vn đi vào hoạt động từ 12/4/2013. Điều làm chúng tôi rất vui mừng là những thông tin phản hồi tích cực từ các đồng nghiệp trong cả nước. Hơn thế, nhiều đồng nghiệp còn sẵn sàng chia sẻ với daotao.vtv.vn những kiến thức, kinh nghiệm được tích lũy ...

Thư viện