Giới Thiệu | Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình

slideslideslide

categoryGiới thiệu

Vài nét về Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình

Vài nét về Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình

10:17 | 05-12-2012
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TRUYỀN HÌNH  A.    Giới thiệu I. Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình * Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình tiền thân là Trung tâm đào tạo Cán bộ Phát thanh - Truyền hình trực thuộc Cục Truyền ...

Thư viện