Giới Thiệu | Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình

slideslideslide

categoryGiới thiệu

INTRODUCTION

INTRODUCTION

10:27 | 23-07-2013
Overview of Vietnam Television Training Centre Official name in English: Vietnam Television Training Centre – VTVTC Vietnam Television Training Centre (VTV Training Centre) has the separate seal and transaction account. VTV Training Centre used to be Vietnam Training Centre for Radio and Television, a subordinate unit to the Broadcasting ...
Đồng hành cùng người làm truyền hình

Đồng hành cùng người làm truyền hình

09:16 | 21-05-2013
VTVTC: " Đồng hành cùng người làm truyền hình" đó là phương châm xây dựng, hoạt động và mục đích vươn đến của trang thông tin điện tử "daotao.vtv.vn". Thưa quý vị và các bạn đồng nghiệp! Với tư cách là một nhà báo của Đài truyền hình Việt nam - người chịu trách ...
Vài nét về Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình

Vài nét về Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình

10:17 | 05-12-2012
Tên đơn vị:                            Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình – Đài Truyền hình Việt Nam. Tên giao dịch tiếng Anh:    Vietnam Television Training Centre – VTVTC. Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình là đơn vị có con dấu và ...

Thư viện