Khóa Học Dịch Vụ | Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình

slideslideslide

categoryKhóa học dịch vụ

12:59 | 02-01-2020
Ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa Trung tâm Đào tạo, Đài THVN với Trường Đại học Hòa Bình

Ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa Trung tâm Đào tạo, Đài THVN với Trường Đại học Hòa Bình

04:47 | 21-06-2019
Sáng ngày 21/6/2019 tại Hà Nội, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam và Trường Đại học Hòa Bình đã ký thỏa thuận hợp tác đào tạo cấp chứng chỉ kỹ năng sản xuất chương trình truyền hình, media, nội dung số. Đây là chương ...

Thư viện