Khóa Học Theo Kế Hoạch | Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình

slideslideslide

categoryKhóa học theo kế hoạch

Khóa học “Kết nối mạng với Windows Server 2016 –  Module MCSA 20741B”

Khóa học “Kết nối mạng với Windows Server 2016 – Module MCSA 20741B”

10:38 | 05-11-2019
Đối tượng: Kỹ sư công nghệ thông tin, điện tử viễn thông trong các đơn vị của Đài THVN Thời gian: Từ ngày 18/11 đến ngày 22/11/2019   [caption id="attachment_60815" align="aligncenter" width="500"] Ảnh minh họa[/caption]   Đơn vị đã nhận thông báo: Thông báo số 715/TB-TTĐT ngày ...
Khóa học “Cài đặt, lưu trữ và tính toán với Windows Server 2016 – Module MCSA 20740C”

Khóa học “Cài đặt, lưu trữ và tính toán với Windows Server 2016 – Module MCSA 20740C”

10:36 | 05-11-2019
Đối tượng: Kỹ sư công nghệ thông tin, điện tử viễn thông trong các đơn vị của Đài THVN Thời gian: Từ ngày 11/11 đến ngày 15/11/2019   [caption id="attachment_60815" align="aligncenter" width="500"] Ảnh minh họa[/caption]   Đơn vị đã nhận thông báo: Thông báo số714/TB-TTĐT ngày ...
Khóa học “Nhận dạng với Windows server 2016 – Module MCSA 20742B”

Khóa học “Nhận dạng với Windows server 2016 – Module MCSA 20742B”

10:26 | 28-10-2019
Đối tượng: Kỹ sư công nghệ thông tin, điện tử viễn thông trong các đơn vị của Đài THVN Thời gian: Từ ngày 4/11 đến ngày 8/11/2019 [caption id="attachment_60815" align="aligncenter" width="500"] Ảnh minh họa[/caption] Đơn vị đã nhận thông báo: Thông báo số 713/TB-TTĐT ngày 24/10/2019 ...
Khóa học “Lập trình hướng đối tượng và thuật toán trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo – Deap Learning”

Khóa học “Lập trình hướng đối tượng và thuật toán trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo – Deap Learning”

09:20 | 15-10-2019
Đối tượng: Kỹ sư công nghệ thông tin, điện tử viễn thông trong các đơn vị của Đài THVN Thời gian: Từ ngày 31/10/2019 đến ngày 3/11/2019 [caption id="attachment_60800" align="aligncenter" width="550"] Hình minh họa[/caption] Đơn vị đã nhận thông báo: Thông báo số 668/TB-TTĐT ngày ...
Khóa học “Ngôn ngữ lập trình xử lý cơ sở dữ liệu trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo”

Khóa học “Ngôn ngữ lập trình xử lý cơ sở dữ liệu trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo”

09:19 | 15-10-2019
Đối tượng: Kỹ sư công nghệ thông tin, điện tử viễn thông  trong các đơn vị của Đài Truyền hình Việt Nam Thời gian: Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 30/10/2019  [caption id="attachment_60800" align="aligncenter" width="550"] Hình minh họa[/caption] Đơn vị đã nhận thông báo: Thông báo ...
Khóa học thứ nhất về “Thiết lập cấu hình thiết bị mạng theo tiêu chuẩn CCNA”

Khóa học thứ nhất về “Thiết lập cấu hình thiết bị mạng theo tiêu chuẩn CCNA”

11:21 | 23-08-2019
Đối tượng: Kỹ sư công nghệ thông tin, kỹ thuật viên công nghệ thông tin, kỹ sư làm công tác trong lĩnh vực khai thác, quản trị các thiết bị và hệ thống kết nối mạng. Thời gian: Từ ngày 9/9 đến ngày 13/9/2019 Ảnh minh họa Đơn vị đã nhận thông báo: Thông báo số ...
Khóa học “Lựa chọn nhạc nền cho trailer trong truyền hình”

Khóa học “Lựa chọn nhạc nền cho trailer trong truyền hình”

01:39 | 22-08-2019
Đối tượng: Biên tập viên, kỹ sư, kỹ thuật viên thực hiện các công việc liên quan đến sản xuất trailer trong truyền hình [caption id="attachment_60750" align="aligncenter" width="514"] Hình minh họa[/caption] Đơn vị đã nhận thông báo: Thông báo số 542/TB-TTĐT ngày 12/8/2019 đã gửi tới ...
Khóa học “Kỹ năng sản xuất và đưa tin phóng sự thể thao”

Khóa học “Kỹ năng sản xuất và đưa tin phóng sự thể thao”

04:05 | 16-07-2019
Đối tượng: Tổ chức sản xuất, Biên tập viên, Phóng viên, Quay phim. Đơn vị đã nhận thông báo: Thông báo số 474/TB-TTĐT ngày 04/7/2019 đã gửi tới Ban Sản xuất các chương trình thể thao. Nội dung:  - Cách tìm chủ đề và phát triển câu chuyện cho một phóng sự thể thao. - ...

Thư viện