Khóa Học Theo Kế Hoạch | Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình - Part 10

slideslideslide

categoryKhóa học theo kế hoạch

Khai giảng khóa học “Âm thanh trong truyền hình” tại Thành phố Hồ Chí Minh

Khai giảng khóa học “Âm thanh trong truyền hình” tại Thành phố Hồ Chí Minh

02:27 | 26-04-2016
VTVTC - Ngày 25/4/2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình đã tổ chức khai giảng khóa học “Âm thanh trong truyền hình” cho 20 kỹ thuật viên âm thanh, kỹ sư âm thanh của 5 Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cần ...
Khóa học “Các ứng dụng của web” dành cho Trung tâm tin tức VTV24

Khóa học “Các ứng dụng của web” dành cho Trung tâm tin tức VTV24

06:09 | 24-04-2016
VTVTC - Cũng trong sáng 25/4/2016 tại Hà Nội, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình khai giảng khóa học  “Các ứng dụng của web” cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ sư Trung tâm tin tức VTV24. [caption id="attachment_46817" align="aligncenter" width="768"] Toàn cảnh ...
Khai giảng khóa học “Phát âm chuẩn giọng Mỹ” tại Hà nội

Khai giảng khóa học “Phát âm chuẩn giọng Mỹ” tại Hà nội

06:00 | 24-04-2016
VTVTC - Sáng 25/4/2016 tại Hà Nội, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình khai giảng khóa học “Phát âm chuẩn giọng Mỹ” cho đội ngũ Biên tập viên, Phóng viên và người dẫn chương trình của các ban thời sự, ban sản xuất các chương trình thể thao, ban sản xuất ...
Mở khóa học “Âm thanh trong truyền hình” tại Thành phố Hồ Chí Minh

Mở khóa học “Âm thanh trong truyền hình” tại Thành phố Hồ Chí Minh

05:49 | 23-04-2016
VTVTC - Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình sẽ tổ chức khóa học “Âm thanh trong truyền hình”  từ ngày 25/04/2016 đến 29/04/2016 cho đội ngũ kỹ thuật viên âm thanh, kỹ sư âm thanh của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh; Trung tâm Truyền hình ...
Khóa học “Đào tạo phát âm chuẩn giọng Mỹ” tại VTV Thành phố Cần Thơ

Khóa học “Đào tạo phát âm chuẩn giọng Mỹ” tại VTV Thành phố Cần Thơ

02:09 | 20-04-2016
    VTVTC - Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức và lao động hợp đồng năm 2016 đã được Tổng Giám đốc Đài THVN phê duyệt, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình tổ chức khóa học “Đào tạo phát âm chuẩn giọng Mỹ” tại Trung ...
Khai giảng khóa học “Âm thanh trong truyền hình”

Khai giảng khóa học “Âm thanh trong truyền hình”

06:59 | 18-04-2016
VTVTC - Sáng 19/4/2016 tại Hà Nội, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình khai giảng khóa học “Âm thanh trong truyền hình” cho đội ngũ kỹ thuật viên âm thanh, kỹ sư âm thanh của Trung tâm Kỹ thuật sản xuất chương trình; Trung tâm Sản xuất phim truyền hình; Ban ...
Khai giảng khóa học “Đạo diễn phim tài liệu” tại Hà Nội

Khai giảng khóa học “Đạo diễn phim tài liệu” tại Hà Nội

06:41 | 18-04-2016
VTVTC - Sáng 19/4/2016 tại Hà Nội, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình khai giảng khóa học "Đạo diễn phim tài liệu" cho đội ngũ tổ chức sản xuất, đạo diễn, phóng viên, biên tập viên và quay phim thuộc Ban Truyền hình Thanh thiếu niên, Trung tâm Phim tài liệu ...
Khóa học  “Sản xuất các chương trình 4K” kết thúc tốt đẹp

Khóa học “Sản xuất các chương trình 4K” kết thúc tốt đẹp

07:52 | 17-04-2016
VTVTC - Chiều ngày 15/4/2016 tại Hà Nội, Khóa học "Sản xuất các chương trình 4K” cho ê kíp sản xuất các chương trình thể thao của Ban sản xuất các chương trình Thể thao và Trung tâm Kỹ thuật sản xuất chương trình thuộc Đài Truyền hình Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp. Trong ...

Thư viện