Khóa Học Theo Kế Hoạch | Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình - Part 10

slideslideslide

categoryKhóa học theo kế hoạch

Thông báo mở khóa học “Tư vấn vận hành tòa soạn hội tụ” cho VTV8 và VTV Đà Nẵng

Thông báo mở khóa học “Tư vấn vận hành tòa soạn hội tụ” cho VTV8 và VTV Đà Nẵng

05:30 | 04-04-2016
VTVTC - Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức và lao động hợp đồng năm 2016 đã được Tổng Giám đốc Đài THVN phê duyệt, Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình tổ chức khóa đào tạo “Tư vấn vận hành tòa soạn hội tụ” cho đội ...
Thông báo mở khóa học “Tư vấn vận hành tòa soạn hội tụ” cho VTV3

Thông báo mở khóa học “Tư vấn vận hành tòa soạn hội tụ” cho VTV3

02:06 | 01-04-2016
VTVTC - Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức và lao động hợp đồng năm 2016 đã được Tổng Giám đốc Đài THVN phê duyệt, Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình tổ chức khóa đào tạo “Tư vấn vận hành tòa soạn hội tụ” cho đội ...
Thông báo mở khóa học “Tư vấn vận hành tòa soạn hội tụ” cho VTV9

Thông báo mở khóa học “Tư vấn vận hành tòa soạn hội tụ” cho VTV9

01:50 | 01-04-2016
VTVTC - Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức và lao động hợp đồng năm 2016 đã được Tổng Giám đốc Đài THVN phê duyệt, Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình tổ chức khóa đào tạo “Tư vấn vận hành tòa soạn hội tụ” cho đội ...
Khóa học “Format Chương trình Truyền hình” dành cho VTV8

Khóa học “Format Chương trình Truyền hình” dành cho VTV8

12:47 | 21-03-2016
VTVTC - Ngày 21/3/2016 tại Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Phú Yên, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình khai giảng khóa học “Format Chương trình Truyền hình” dành cho kênh truyền hình VTV8. [caption id="attachment_46148" align="aligncenter" width="500"] Quang cảnh khóa ...
Khai giảng khóa học “Kỹ năng sản xuất phóng sự điều tra” cho kênh VTV9

Khai giảng khóa học “Kỹ năng sản xuất phóng sự điều tra” cho kênh VTV9

12:41 | 21-03-2016
VTVTC - Nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng cho một ê kíp sản xuất phóng sự điều tra và giúp các phóng viên tiếp cận, phối hợp nhóm tốt hơn trong quá trình sản xuất, sáng 14/3/2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình khai giảng khóa ...
Bế giảng khóa học “Kỹ năng sản xuất phóng sự điều tra” tại Hà Nội

Bế giảng khóa học “Kỹ năng sản xuất phóng sự điều tra” tại Hà Nội

02:08 | 16-03-2016
VTVTC - Ngày 11/3/2016 tại Hà Nội, khóa học “Kỹ năng sản xuất phóng sự điều tra” dành cho cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, và quay phim của đài truyền hình Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp. Trong thời gian 05 ngày (từ 7/3/2016 đến 11/3/2016), 25 học viên là phóng viên, biên ...
Khai giảng khóa học “Thiết kế sân khấu trong truyền hình” tại Thành phố Hồ Chí Minh

Khai giảng khóa học “Thiết kế sân khấu trong truyền hình” tại Thành phố Hồ Chí Minh

01:11 | 16-03-2016
VTVTC - Sáng 14/3/2016 tại Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khai giảng khóa học “Thiết kế sân khấu trong truyền hình” với mục tiêu nâng cao kiến thức, kỹ năng thiết kế sân khấu trong truyền hình cho đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên ánh sáng, họa sĩ ...
Khóa học  “Thiết kế sân khấu trong truyền hình” kết thúc tốt đẹp

Khóa học “Thiết kế sân khấu trong truyền hình” kết thúc tốt đẹp

01:02 | 16-03-2016
VTVTC - Ngày 11/3/2016 tại Hà Nội, khóa học  “Thiết kế sân khấu trong truyền hình” dành cho đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên ánh sáng, họa sĩ thiết kế sân khấu, kỹ thuật viên đồ họa thiết kế sân khấu của Trung tâm Mỹ thuật, Trung tâm Đồ họa, Trung tâm Sản xuất Phim ...

Thư viện