Khóa Học Theo Kế Hoạch | Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình - Part 11

slideslideslide

categoryKhóa học theo kế hoạch

Hình ảnh khóa học “Tư vấn mặt bằng Tòa soạn hội tụ” cho VTV24 tại Hà Nội

Hình ảnh khóa học “Tư vấn mặt bằng Tòa soạn hội tụ” cho VTV24 tại Hà Nội

01:43 | 12-04-2016
VTVTC - Sáng 11/4/2016 tại Hà Nội, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình đã tổ chức khai giảng khóa “Tư vấn mặt bằng Tòa soạn hội tụ” cho đội ngũ của Trung tâm Tin tức VTV24 thuộc Đài Truyền hình Việt Nam. Trong thời gian 5 ngày, giảng viên là ông Bio ...
Khai giảng khóa học “Tư vấn vận hành tòa soạn hội tụ” cho VTV3

Khai giảng khóa học “Tư vấn vận hành tòa soạn hội tụ” cho VTV3

03:42 | 11-04-2016
VTVTC - Sáng 11/4/2016 tại 43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, Trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình khai giảng khóa học “Tư vấn vận hành tòa soạn hội tụ” cho đội ngũ lãnh đạo ban, phóng viên, biên tập viên của Ban Sản xuất các chương trình giải trí, Đài Truyền ...
Mở khóa học “Phát âm chuẩn giọng Mỹ” cho VTV Huế

Mở khóa học “Phát âm chuẩn giọng Mỹ” cho VTV Huế

01:28 | 05-04-2016
      VTVTC - Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình tổ chức khóa học “Phát âm chuẩn giọng Mỹ” tại Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế từ 13/4 – 15/4/2016.. Mục tiêu của khóa học nhằm giúp cho các biên tập viên, phóng viên, người dẫn chương trình ...
Thông báo mở khóa học “Sản xuất các chương trình 4K”

Thông báo mở khóa học “Sản xuất các chương trình 4K”

01:11 | 05-04-2016
     VTVTC - Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 2016 đã được Tổng giám đốc Đài THVN phê duyệt, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình tổ chức khóa học "Sản xuất các chương trình 4K” cho ê kíp sản xuất các chương trình thể ...
Thông báo mở khóa học “Tư vấn vận hành tòa soạn hội tụ” cho VTV8 và VTV Đà Nẵng

Thông báo mở khóa học “Tư vấn vận hành tòa soạn hội tụ” cho VTV8 và VTV Đà Nẵng

05:30 | 04-04-2016
VTVTC - Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức và lao động hợp đồng năm 2016 đã được Tổng Giám đốc Đài THVN phê duyệt, Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình tổ chức khóa đào tạo “Tư vấn vận hành tòa soạn hội tụ” cho đội ...
Thông báo mở khóa học “Tư vấn vận hành tòa soạn hội tụ” cho VTV3

Thông báo mở khóa học “Tư vấn vận hành tòa soạn hội tụ” cho VTV3

02:06 | 01-04-2016
VTVTC - Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức và lao động hợp đồng năm 2016 đã được Tổng Giám đốc Đài THVN phê duyệt, Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình tổ chức khóa đào tạo “Tư vấn vận hành tòa soạn hội tụ” cho đội ...
Thông báo mở khóa học “Tư vấn vận hành tòa soạn hội tụ” cho VTV9

Thông báo mở khóa học “Tư vấn vận hành tòa soạn hội tụ” cho VTV9

01:50 | 01-04-2016
VTVTC - Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức và lao động hợp đồng năm 2016 đã được Tổng Giám đốc Đài THVN phê duyệt, Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình tổ chức khóa đào tạo “Tư vấn vận hành tòa soạn hội tụ” cho đội ...
Khóa học “Format Chương trình Truyền hình” dành cho VTV8

Khóa học “Format Chương trình Truyền hình” dành cho VTV8

12:47 | 21-03-2016
VTVTC - Ngày 21/3/2016 tại Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Phú Yên, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình khai giảng khóa học “Format Chương trình Truyền hình” dành cho kênh truyền hình VTV8. [caption id="attachment_46148" align="aligncenter" width="500"] Quang cảnh khóa ...

Thư viện