Khóa Học Theo Kế Hoạch | Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình - Part 2

slideslideslide

categoryKhóa học theo kế hoạch

Khóa học “Marketing số cho các sản phẩm truyền hình”

Khóa học “Marketing số cho các sản phẩm truyền hình”

08:21 | 02-06-2019
Khóa học “Marketing số cho các sản phẩm truyền hình” Từ ngày 10/06 đến ngày 14/06/2019     Đối tượng: Phóng viên, Biên tập viên, Chuyên viên, Kỹ thuật viên. Đơn vị đã nhận thông báo: Thông báo số 345/TB-TTĐT ngày 21/5/2019 đã gửi tới Ban Truyền hình đối ngoại. Nội ...
Khóa học “Compositing nâng cao”

Khóa học “Compositing nâng cao”

10:17 | 30-05-2019
Khóa học “Compositing nâng cao” Từ ngày 10/06 đến ngày 14/06/2019   [caption id="attachment_60695" align="aligncenter" width="400"] Ảnh minh họa[/caption] Đối tượng: Đội ngũ Kỹ thuật, Biên tập viên làm việc trong lĩnh vực đồ họa của các đơn vị trực thuộc Đài Truyền hình ...
Khóa học “Quy trình khai thác xe truyền hình lưu động”

Khóa học “Quy trình khai thác xe truyền hình lưu động”

04:12 | 28-05-2019
Khóa học “Quy trình khai thác xe truyền hình lưu động” [caption id="attachment_60657" align="aligncenter" width="400"] Ảnh minh họa[/caption] Đối tượng: Kỹ sư, Kỹ thuật viên Đơn vị đã nhận thông báo: Thông báo số 317/TB-TTĐT ngày 15/5/2019 đã gửi tới Trung tâm Kỹ thuật sản xuất ...
Khóa học nghiệp vụ dành cho Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC)

Khóa học nghiệp vụ dành cho Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC)

01:05 | 28-05-2019
Khóa học nghiệp vụ dành cho Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC) Từ ngày 03/6 đến 07/6/2019     Đối tượng: Đội ngũ quay phim, kỹ thuật viên ánh sáng, đạo diễn hình ảnh, kỹ thuật viên đồ họa của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Đơn vị đã nhận thông ...
Khóa học “Kỹ thuật hiệu chỉnh, sửa màu trong truyền hình”

Khóa học “Kỹ thuật hiệu chỉnh, sửa màu trong truyền hình”

09:17 | 10-05-2019
Khóa học “Kỹ thuật hiệu chỉnh, sửa màu trong truyền hình” Từ ngày 13/05 đến ngày 17/05/2019 [caption id="attachment_60648" align="aligncenter" width="400"] Ảnh minh họa[/caption] Đối tượng: Biên tập viên, Kỹ thuật viên. Đơn vị đã nhận thông báo: Thông báo số: 257/TB-TTĐT ngày ...
Khóa học “Xây dựng format chương trình giải trí” tại Đà Nẵng

Khóa học “Xây dựng format chương trình giải trí” tại Đà Nẵng

04:16 | 09-05-2019
Khóa học "Xây dựng format chương trình giải trí" Từ ngày 13/5 đến ngày 17/5/2019 Đối tượng: Phóng viên, Đạo diễn, Biên tập viên, Quay phim, Tổ chức sản xuất. Đơn vị đã nhận thông báo: Thông báo số:  269 /TB-TTĐT ngày 25/4/2019 đã gửi tới Trung tâm THVN tại TP Huế; Trung ...
Khóa học “Xây dựng format các chương trình giải trí” tại Hà Nội

Khóa học “Xây dựng format các chương trình giải trí” tại Hà Nội

04:31 | 23-04-2019
Khóa học “Xây dựng format các chương trình giải trí” Từ 06/5 đến 10/5/2019   Đối tượng: Phóng viên, Đạo diễn, Biên tập, Quay phim, Tổ chức sản xuất. Đơn vị đã nhận thông báo: Thông báo số:  247 /TB-TTĐT ngày 18/4/2019 đã gửi tới Ban Văn nghệ; Ban Sản xuất các ...
Khóa học “Xu hướng sản xuất các chương trình giáo dục”

Khóa học “Xu hướng sản xuất các chương trình giáo dục”

01:03 | 03-04-2019
Khóa học “Xu hướng sản xuất các chương trình giáo dục”  15-19/4/2019 Đối tượng: Phóng viên, Biên tập. Đơn vị đã nhận thông báo: Thông báo số 207/TB-TTĐT ngày 02/4/2019 đã gửi tới Trung tâm sản xuất các chương trình giáo dục; Ban Khoa giáo. Nội dung: Cách phát triển ...

Thư viện