Khóa Học Theo Kế Hoạch | Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình - Part 30

slideslideslide

categoryKhóa học theo kế hoạch

Bế giảng khóa học “Kỹ thuật nén và dựng HD” tại Cần Thơ

Bế giảng khóa học “Kỹ thuật nén và dựng HD” tại Cần Thơ

10:53 | 21-04-2014
    Khóa học được mở ra với mục đích nâng cao kiến thức và kỹ năng về nén và dựng HD trong truyền hình cho đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên dựng, quay phim và biên tập viên của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ. [caption id="attachment_31192" align="aligncenter" width="675"] ...
Thông báo mở khóa học “Kỹ năng quản lý cấp phòng” tại Cần Thơ

Thông báo mở khóa học “Kỹ năng quản lý cấp phòng” tại Cần Thơ

01:27 | 18-04-2014
Là khóa học theo kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 2014 của Đài truyền hình Việt Nam [caption id="attachment_31136" align="aligncenter" width="600"] Ảnh minh họa: các phóng viên biên tập của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ[/caption] Thực hiện quyết ...
Thông báo mở khóa học “File-based Workflow – Quy trình sản xuất số ” tại Hà Nội

Thông báo mở khóa học “File-based Workflow – Quy trình sản xuất số ” tại Hà Nội

01:26 | 18-04-2014
Là khóa học theo kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 2014 của Đài truyền hình Việt Nam [caption id="attachment_31130" align="aligncenter" width="600"] Ảnh minh họa: Bài thực hành của khóa học "Truyền hình thực tế" 2013[/caption] Thực hiện quyết định số 2100/QĐ-THVN ...
Khai giảng khóa học “Tổ chức sản xuất và công tác đạo diễn bản tin thời sự” tại Hà Nội

Khai giảng khóa học “Tổ chức sản xuất và công tác đạo diễn bản tin thời sự” tại Hà Nội

01:25 | 18-04-2014
    Hiện nay các chương trình truyền hình nhất là các chương trình về mảng tin tức thời sự đóng một vai trò quan trọng không thể thiếu trong việc truyền tải những chủ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cổ vũ những mặt tích cực,  phản ánh những mặt tiêu ...
Khai giảng khóa học “Quy trình kiểm tra chất lượng, lưu trữ  file video số trên các hệ thống liên kết”

Khai giảng khóa học “Quy trình kiểm tra chất lượng, lưu trữ file video số trên các hệ thống liên kết”

10:44 | 27-03-2014
   VTVTC: Trong xu hướng số hóa hiện nay, việc kiểm tra chất lượng, lưu trữ file video số trên các hệ thống liên kết đã được các đài truyền hình trên thế giới áp dụng hiệu quả. Ở Việt Nam, trong giai đoạn hiện nay việc chuyển từ công nghệ tương tự (analog) sang công ...
Thông báo mở khóa học “Đạo diễn hình” tại Huế

Thông báo mở khóa học “Đạo diễn hình” tại Huế

10:35 | 27-03-2014
Đây là khóa học theo kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 2014 của Đài truyền hình Việt Nam [caption id="attachment_29056" align="aligncenter" width="600"] Ảnh minh họa[/caption] Thực hiện quyết định số 2100/QĐ-THVN ngày 25/12/2013 của Tổng Giám đốc Đài Truyền ...
Thông báo mở Khóa học “Nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản và công tác văn thư lưu trữ”

Thông báo mở Khóa học “Nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản và công tác văn thư lưu trữ”

05:06 | 21-03-2014
VTVTC: Căn cứ theo kế hoạch số 01/KH - THVN ngày 24 tháng 01 năm 2014 về việc rà soát văn bản của Đài Truyền hình Việt Nam và nâng cao nghiệp vụ văn thư lưu trữ cho các chuyên viên văn phòng của Đài truyền hình Việt Nam (THVN), Trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình ...
Thông báo mở khóa học “Quy trình kiểm tra chất lượng, lưu trữ  file video số trên các hệ thống liên kết”

Thông báo mở khóa học “Quy trình kiểm tra chất lượng, lưu trữ file video số trên các hệ thống liên kết”

10:07 | 18-03-2014
[caption id="attachment_30021" align="aligncenter" width="450"] Hình minh họa[/caption]      Theo  kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, viên chức của Đài Truyền hình Việt Nam  năm 2014 đã được lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam phê duyệt,Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ ...

Thư viện