Album ảnh | Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình

slideslideslide

categoryAlbum ảnh

Giới thiệu các tác phẩm, tác giả đạt giải và bằng khen tại LHTHTQ 39 của Đài THVN từ 11-14/12/2019 tại Nha Trang

Giới thiệu các tác phẩm, tác giả đạt giải và bằng khen tại LHTHTQ 39 của Đài THVN từ 11-14/12/2019 tại Nha Trang

09:36 | 03-01-2020
Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình trân trọng giới thiệu các tác phẩm tác giả đạt giải và bằng khen tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39 của Đài Truyền hình Việt Nam.   Các tác phẩm được nhận bằng khen tại LHTHTQ 39 Tác phẩm 1: - THỂ ...

Thư viện