Tài Liệu Học Tập | Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình - Part 105

slideslideslide

categoryTài liệu học tập

Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo truyền hình” (Tham luận 2)

Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo truyền hình” (Tham luận 2)

08:50 | 16-04-2013
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ - GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐỊA PHƯƠNG   Nghiên cứu sinh Nguyễn Minh Hải Trường Cao đẳng truyền hình - Đài THVN   Một số hình ảnh trong buổi Hội thảo Đề tài khoa ...
Một số giải pháp nâng cao chất lượng các khóa đào tạo nghề truyền hình

Một số giải pháp nâng cao chất lượng các khóa đào tạo nghề truyền hình

08:45 | 16-04-2013
Nhà báo Nguyễn Thu Hà: Trong những năm gần đây, nhu cầu xã hội về nghề nghiệp truyền hình ngày càng lớn, nhu cầu đào tạo mới và đào tạo lại nghề truyền hình cũng ngày càng tăng. Tuy nhiên các trường đại học hoặc Học viện Báo chí chưa có bề dày về đào tạo báo hình, ...
Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo truyền hình” (Tham luận 4)

Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo truyền hình” (Tham luận 4)

08:35 | 16-04-2013
Tiến sỹ Đỗ Thị Thu Hằng Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền   TỔ CHỨC CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG  VÀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM       Một số hình ảnh trong buổi Hội thảo Đề ...
Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo truyền hình” (Tham luận 5)

Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo truyền hình” (Tham luận 5)

08:25 | 16-04-2013
  Thạc sĩ Phạm Thị Sao Băng Trường Cao đẳng truyền hình - VTV MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG ĐÀO TẠO VỀ KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ TRONG TRUYỀN HÌNH ...
Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo truyền hình” (Tham luận 6)

Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo truyền hình” (Tham luận 6)

08:20 | 16-04-2013
NHÌN LẠI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CÁC CHUYÊN NGÀNH TRUYỀN HÌNH Ở HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN    PGS,TS. Đức Dũng Học viện Báo chí và Tuyên truyền                                 ...
Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo truyền hình” ( Tham luận 7)

Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo truyền hình” ( Tham luận 7)

08:15 | 16-04-2013
  Tiến sĩ. Nguyễn Quốc Huy    Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình MỘT SỐ GỢI MỞ TỪ THỰC TIỄN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TRUYỀN HÌNH                                                    Một số ...
Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo truyền hình” ( Tham luận 8)

Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo truyền hình” ( Tham luận 8)

08:10 | 16-04-2013
  Thạc sĩ Vũ Văn Quang Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình – VTV   NHỮNG MÔ HÌNH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ  CỦA ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM ( Giai đoạn 2012- 2016)   Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ Đề tài khoa ...
Phóng viên VTV chung sống cùng… động đất

Phóng viên VTV chung sống cùng… động đất

03:03 | 05-04-2013
Thứ sáu 05/04/2013 11:47 (VTV News)-Chung sống với hiểm nguy rình rập của động đất đã trở thành thói quen của Vũ Đức Cường- phóng viên thường trú VTV tại Nhật Bản.        [caption id="attachment_11842" align="aligncenter" width="580"] Núi Phú Sĩ- Nhật Bản[/caption]             ...

Thư viện