Tài Liệu Học Tập | Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình - Part 106

slideslideslide

categoryTài liệu học tập

Tính đa phương tiện trên báo mạng điện tử

Tính đa phương tiện trên báo mạng điện tử

02:47 | 23-04-2013
Báo mạng điện tử là một loại hình báo chí mới nhưng tích hợp trong nó là những ưu điểm vượt trội so với các loại hình báo chí truyền thống. Dưới đây là bài viết giới thiệu về một trong những ưu điểm vượt trội đó: Tính đa phương tiện.Đa phương tiện là thuật ...
10 kỹ năng cần thiết cho một cuộc phỏng vấn báo chí

10 kỹ năng cần thiết cho một cuộc phỏng vấn báo chí

10:08 | 22-04-2013
(Sóng Trẻ) - Phỏng vấn là một mắt xích quan trọng trong quá trình khai thác thông tin, vì vậy kỹ năng phỏng vấn tốt là vô cùng cần thiết đối với một nhà báo. Bài viết dưới đây là một cẩm nang cô đọng và thiết thực dành cho bạn, cho tôi và cho cả một thế hệ nhà báo ...
Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo truyền hình”(Tham luận 1)

Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo truyền hình”(Tham luận 1)

08:55 | 16-04-2013
ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TRONG GIAI ĐOẠN CHUYỂN ĐỔI CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TRUYỀN HÌNH Thạc sĩ Lê Chí  Công ...
Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo truyền hình” (Tham luận 2)

Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo truyền hình” (Tham luận 2)

08:50 | 16-04-2013
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ - GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐỊA PHƯƠNG   Nghiên cứu sinh Nguyễn Minh Hải Trường Cao đẳng truyền hình - Đài THVN   Một số hình ảnh trong buổi Hội thảo Đề tài khoa ...
Một số giải pháp nâng cao chất lượng các khóa đào tạo nghề truyền hình

Một số giải pháp nâng cao chất lượng các khóa đào tạo nghề truyền hình

08:45 | 16-04-2013
Nhà báo Nguyễn Thu Hà: Trong những năm gần đây, nhu cầu xã hội về nghề nghiệp truyền hình ngày càng lớn, nhu cầu đào tạo mới và đào tạo lại nghề truyền hình cũng ngày càng tăng. Tuy nhiên các trường đại học hoặc Học viện Báo chí chưa có bề dày về đào tạo báo hình, ...
Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo truyền hình” (Tham luận 4)

Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo truyền hình” (Tham luận 4)

08:35 | 16-04-2013
Tiến sỹ Đỗ Thị Thu Hằng Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền   TỔ CHỨC CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG  VÀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM       Một số hình ảnh trong buổi Hội thảo Đề ...
Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo truyền hình” (Tham luận 5)

Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo truyền hình” (Tham luận 5)

08:25 | 16-04-2013
  Thạc sĩ Phạm Thị Sao Băng Trường Cao đẳng truyền hình - VTV MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG ĐÀO TẠO VỀ KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ TRONG TRUYỀN HÌNH ...
Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo truyền hình” (Tham luận 6)

Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo truyền hình” (Tham luận 6)

08:20 | 16-04-2013
NHÌN LẠI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CÁC CHUYÊN NGÀNH TRUYỀN HÌNH Ở HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN    PGS,TS. Đức Dũng Học viện Báo chí và Tuyên truyền                                 ...

Thư viện