Tài Liệu Học Tập | Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình - Part 56

slideslideslide

categoryTài liệu học tập

Sự khác biệt giữa một Trailer và một clip quảng cáo.

Sự khác biệt giữa một Trailer và một clip quảng cáo.

09:55 | 01-04-2013
           Đâu là sự khác biệt giữa một trailer và một clip quảng cáo?   Thực tế cả hai có nhiều điểm tương đồng nhưng về cơ bản là khác nhau. Trailer sẽ phải đưa cho bạn những gợi ý, ít nhất là về một số phần của chuyện phim/chương ...

Thư viện