Hình ảnh Bác Hồ và các chính khách quốc tế | Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình

slideslideslide

categoryAlbum ảnh

Hình ảnh Bác Hồ và các chính khách quốc tế

Sau những năm tháng bôn ba ở nước ngoài tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh không chỉ khai sinh ra một nước Việt Nam độc lập mà còn mở ra một khái niệm mới về tinh thần hữu nghị giữa Việt Nam và quốc tế.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trao đổi với Chủ tịch Lào Kaysone Phomvihane tại Hà Nội năm 1966. (Ảnh tư liệu tại Triển lãm “Tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào” ở TP.HCM).
Đại hội liên minh Việt – Miên – Lào tại chiến khu Việt Bắc tháng 3/1951. (Ảnh Tư liệu).
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hoàng thân Souphanouvong tại chiến khu Việt Bắc năm 1951. (Ảnh tư liệu tại Triển lãm “Tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào” ở TP.HCM).
Thủ tướng Pháp Georges Bidault đón tiếp trọng thể Bác Hồ hồi tháng 7/1946. (Ảnh tư liệu từ tennguoidepnhat.net).
Bác Hồ được các nguyên thủ quốc gia Ấn Độ tiếp đón long trọng năm 1958. (Ảnh tư liệu Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ).
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông. (Ảnh TTXVN).
Ảnh tư liệu Hồ Chí Minh và Đặng Tiểu Bình.
Bác Hồ gặp gỡ các đại biểu châu Mỹ Latin. (Ảnh tư liệu).
Tổng thống Sukarno che dù cho Hồ Chủ tịch tại Bandung, nhân chuyến thăm Indonesia của Bác Hồ năm 1959. (Ảnh tư liệu).
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đã đặt nền tảng cho quan hệ phát triển Việt Nam và CHDCND Triều Tiên. (Ảnh tư liệu từ VOV).
Tổng thống Rajendra Prasad và Thủ tướng J.Nehru đón tiếp Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm Ấn Độ, năm 1958, tại sân bay New Delhi. (Ảnh tư liệu QĐND).
Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cộng hòa Dân chủ Đức Wilhelm Pieck, 1957 (Ảnh tư liệu của German Federal Archive).

Theo Vietnamnet

Thư viện