Nhìn lại công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình của VTV trong năm 2013 | Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình

slideslideslide

categoryHoạt động đào tạo

Nhìn lại công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình của VTV trong năm 2013

Kết quả của một năm công tác

Sau một năm hoạt động đào tạo hiệu quả, ngày 31/12/2012, Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình – Đài truyền hình Việt Nam đã tổ chức “Tổng kết công tác năm 2013 và xây dựng kế hoạch công tác 2014”, tại cơ sở 59 Thợ Nhuộm, Hà Nội.

Trung tâm đào tạo có: 32/42 người có trình độ đại học; 5/42 người có trình độ sau đại học

Trung tâm đào tạo có: 32/42 người có trình độ đại học; 5/42 người có trình độ sau đại học

Đến dự buổi tổng kết cùng toàn thể cán bộ, nhân viên của Trung tâm có ông Phạm Văn Quang, Phó bí thư thường trực Đảng ủy ĐTHVN; ông Nguyễn Ngọc Hường, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ; ông Hồ Kiên, Trưởng Ban hợp tác quốc tế; bà Phạm Lệ Chi, Phó Ban Kế hoạch-Tài chính; ông Cù Ngọc Hùng, Chánh văn phòng Đảng ủy Đài THVN.

Từ trái sang phải: ông Hồ Kiên, ông Nguyễn Ngọc Hường, bà Phạm Lệ Chi.

Từ trái sang phải: ông Hồ Kiên, ông Nguyễn Ngọc Hường, bà Phạm Lệ Chi.

 

Ông Nguyễn VIệt Phương: Năm 2013, Trung tâm đã thực hiện tốt công tác tổ chức - cán bộ, đã xây dựng và kiện toàn bộ máy tổ chức của đơn vị.

Ông Nguyễn VIệt Phương: Năm 2013, Trung tâm đã thực hiện tốt công tác tổ chức – cán bộ, đã xây dựng và kiện toàn bộ máy tổ chức của đơn vị.

Tại lễ tổng kết công tác năm 2013, ông Nguyễn Việt Phương, Giám đốc Trung tâm đã báo cáo thành tích của toàn Trung tâm. Trong năm vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Chi bộ Trung tâm và cùng với sự phối hợp chặt chẽ của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Trung tâm đã vượt mức kế hoạch được giao. Cụ thể trong năm 2013, Trung tâm đã thực hiện được 66 khóa đào tạo nghiệp vụ (kế hoạch được Lãnh đạo Đài phê duyệt là 56 khóa) cho cán bộ, viên chức, người lao động của Đài THVN và các đài Phát thanh-Truyền hình khu vực trực thuộc, đồng thời có một số khóa tại CHDCND Lào cho Đài Truyền hình quốc gia Lào. Trong đó:

Số khóa đào tạo về kỹ thuật, mỹ thuật:     17 khóa

Số khóa đào tạo về nội dung:                    41 khóa

Số khóa đào tạo nghiệp vụ khác:                08 khóa

Như vậy, Trung tâm đã hoàn thành vượt mức so với kế hoạch được giao: 117,8 %, đào tạo cho khoảng 1.700 lượt học viên tham dự. Số lượng các khóa đào tạo tăng nhiều so với kế hoạch nhưng chất lượng luôn được đảm bảo. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng rất đa dạng. Công tác đào tạo được mở trên các lĩnh vực liên quan đến sản xuất truyền hình, đã bám sát nhu cầu của các đơn vị và theo kế hoạch đào tạo đã được Tổng Giám đốc phê duyệt. Phương thức đào tạo của Trung tâm : đan xen lý thuyết và thực hành. Thông qua bài thực hành, giảng viên có thể điều chỉnh nội dung đào tạo cho phù hợp.

2013: Trung tâm đã triển khai thực hiện nghiêm chỉnh các Quy chế quản lý tài chính, Quy chế dân chủ, Quy chế phối hợp công tác, Quy chế đánh giá lao động và chi trả lương chức danh, lương quản lý sản xuất, Quỹ phúc lợi khen thưởng.

2013: Trung tâm đã triển khai thực hiện nghiêm chỉnh các Quy chế quản lý tài chính, Quy chế dân chủ, Quy chế phối hợp công tác, Quy chế đánh giá lao động và chi trả lương chức danh, lương quản lý sản xuất, Quỹ phúc lợi khen thưởng.

 

2013: công tác xây dựng, lập kế hoạch công tác, công tác báo cáo, kiểm tra đánh giá được triển khai kịp thời và thường xuyên.

2013: công tác xây dựng, lập kế hoạch công tác, công tác báo cáo, kiểm tra đánh giá của Trung tâm được triển khai kịp thời và thường xuyên.

Bên cạnh việc đào tạo theo kế hoạch, Trung tâm còn tích cực thực hiện các khóa đào tạo dịch vụ nhằm tăng nguồn thu cho đơn vị. Năm 2013, Trung tâm đã thực hiện được 18/8 khóa đào tạo dịch vụ, vượt kế hoạch 225%. Doanh thu đạt 269 triệu đồng. Các khóa học dịch vụ đã đáp ứng được yêu cầu của các đơn vị đặt hàng, phục vụ nhiệm vụ chính trị đối ngoại cho Đài THVN. Cụ thể: 11 khóa học cho Tổng cục chính trị của Bộ Quốc phòng, 05 khóa cho Truyền hình Quân đội…

Ông Vũ Quang, Phó Giám đốc Trung tâm:khi có Quy chế đánh giá lao động và chi trả lương, từng cá nhân đã lên được kế hoạch làm việc cho từng tuần.

Ông Vũ văn Quang, Phó Giám đốc Trung tâm: khi có Quy chế đánh giá lao động và chi trả lương, từng cá nhân đã lên được kế hoạch làm việc cụ thể cho từng tuần.

 

Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó phòng phụ trách Phòng Giáo vụ: năm 2014, Trung tâm có thêm nhiệm vụ đào tạo quan trọng: chuyển đổi số hóa trong sản xuất truyền hình.

Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó phòng phụ trách Phòng Giáo vụ: năm 2014, Trung tâm có thêm nhiệm vụ đào tạo quan trọng: chuyển đổi số hóa trong sản xuất truyền hình.

Năm 2013, Trung tâm đã đưa trang Web của đơn vị vào hoạt động. Qua trang mạng “daotao.vtv.vn”, toàn bộ thông tin về nội dung, hoạt động của các khóa đào tạo, những bài viết trao đổi về kinh nghiệm “làm báo” nhằm hỗ trợ cho công tác đào tạo “nghề báo và điện ảnh” của Trung tâm đã được đăng tải. Trang web đã giới thiệu và quảng bá cho thương hiệu của Trung tâm và đã bước đầu đồng hành cùng người làm truyền hình, thật sự là nơi trao đổi và cung cấp các thông tin về nghiệp vụ báo chí truyền hình… Mỗi ngày có khoảng 6000 lượt người truy cập địa chỉ trên.Chỉ sau 8 tháng hoạt động đã có trên một triệu lượt người truy cập.

Bà Phương Anh, Trưởng phòng Quản lý đào tạo: năm 2014, nhiệm vụ nặng nề hơn, mong Lãnh đạo đài và các đơn vị định hướng rõ hơn, cụ thể hơn cho đào tạo nhân lực.

Bà Phương Anh, Trưởng phòng Quản lý đào tạo: năm 2014, nhiệm vụ của phòng nặng nề hơn, mong Lãnh đạo đài và các đơn vị định hướng rõ hơn, cụ thể hơn cho đào tạo nhân lực.

Kế hoạch đào tạo của Trung tâm trong năm 2014: dự định tổ chức triển khai 70 khóa học cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Đài THVN; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh kêu gọi các tổ chức trong và ngoài nước tài trợ cho các khóa học nhằm tiết kiệm nguồn chi cho Đài.

Hiện Trung tâm có 6 phòng chức năng và 1 cơ sở đào tạo

Hiện Trung tâm có 6 phòng chức năng và  hai cơ sở đào tạo tại Hà Nội và Nghệ An

Thay mặt Lãnh đạo Đài, ông Phạm Văn Quang đã chúc mừng thành quả lao động của toàn thể Trung tâm: 66 khóa học là con số “cao thật”. Và góp ý kiến: sang năm 2014, Trung tâm cần kết hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức cán bộ làm tốt công tác khảo sát các đơn vị trước khi mở các khóa đào tạo; nhằm mục đích dạy đúng những điều mà Đài THVN đang cần học hỏi. Những năm gần đây Trung tâm đã tăng cường mở các khóa đào tạo có giảng viên là người nước ngoài. Đó là một thành tích đã được ghi nhận. Nhưng không nên quên lĩnh vực “đào tạo tiền công vụ”: mỗi một thành viên của Đài, dù ở vị trí nào, cần phải biết rõ nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của mình là gì. Và làm tốt được công tác “đào tạo tiền công vụ”, không ai khác đó chính là những người đi trước giàu kinh nghiệm của Đài THVN, là những “giảng viên kiêm nhiệm” của nội bộ Đài.

Ông Phạm Văn Quang, Phó bí thư thường trực Đảng ủy: cần đào tạo theo quy trình sản xuất vì sản phẩm truyền hình là sản phẩm của chung.

Ông Phạm Văn Quang, Phó bí thư thường trực Đảng ủy: cần đào tạo theo quy trình sản xuất vì sản phẩm truyền hình là sản phẩm của chung.

Ông Nguyễn Ngọc Hường, Trưởng Ban Tổ chức của Đài hoàn toàn đồng ý với chỉ đạo trên của Đảng ủy Đài. Theo thống kê của Ban Tổ chức, ông Hường cho biết hiện nay trong Đài có khoảng hơn 1000 người cần qua “đào tạo tiền công vụ”. Bên cạnh nhiệm vụ “đào tạo tiền công vụ”, Trung tâm cũng cần tiếp tục nghiên cứu đề án “đào tạo chuyên gia”. Nếu có được đội ngũ chuyên gia của Đài, chúng ta sẽ tăng tiết kiệm tài chính lâu dài cho đơn vị.

Ông Nguyễn Ngọc Hường, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ: công việc của Đài còn đang "ngổn ngang", nhân lực thì có hạn, rất mong toàn đơn vị đoàn kết để hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Ngọc Hường, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ: công việc của Đài còn đang “ngổn ngang”, nhân lực thì có hạn, rất mong toàn đơn vị đoàn kết để hoàn thành nhiệm vụ.

Về lĩnh vực “đào tạo chuyên gia” ông Hồ Kiên, Trưởng Ban hợp tác quốc tế, cho biết sẵn sàng hợp tác cùng Trung tâm để tìm “nguồn giảng dạy”. Và cũng có trao đổi: quốc tế làm công tác đào tạo rất cẩn thận. Trong khóa học, học viên bắt buộc phải tham gia đầy đủ; sau khóa học, bản thân từng học viên bao giờ cũng phải làm báo cáo “đã học được những gì” từ khóa đào tạo. Những người đi học cũng cần được đào tạo về kỷ luật “tham gia đào tạo”. Bởi mỗi khóa học là một khoản tài chính không nhỏ.

Ông Hồ Kiên, Trưởng Ban hợp tác quốc tế: VTV là một đài đặc biệt nên có thể đào tạo đi theo 3 hướng như bồi dưỡng nghiệp vụ cho lĩnh vực  tin tức, trò chơi truyền hình và phim dài tập.

Ông Hồ Kiên, Trưởng Ban hợp tác quốc tế: VTV là một đài đặc biệt nên có thể đào tạo đi theo ba hướng như bồi dưỡng nghiệp vụ cho lĩnh vực tin tức, trò chơi truyền hình và phim dài tập.

Thay mặt Trung tâm, Giám đốc Nguyễn Việt Phương gửi lời cảm ơn góp ý của Lãnh đạo Đài và cảm  ơn toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị đã cùng chung sức hoàn thành tốt kế hoạch công tác năm 2013. Chúc một năm mới tốt đẹp với kế hoạch “70 khóa đào tạo trong năm 2014”.

Thực hiện: Thy Mai – Minh Đức VTVTC

Thư viện