Phóng sự do VTV Huế thực hiện | Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình

slideslideslide

categoryThư viện

Phóng sự do VTV Huế thực hiện

Đây là phóng sự ngắn được thực hiện trong khuôn khổ Khóa học sản xuất tin và phóng sự tại Huế từ 4-8/3/2013 do hai giảng viên PGS TS Vũ Quang Hào và Thạc sĩ Vũ Quang trực tiếp giảng dạy.

Thực hiện Vũ Quang

Thư viện