Những quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức | Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình

slideslideslide

categoryHoạt động đào tạo

Những quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

VTVTC – Sáng 03/5/2018 tại cơ sở Cửa Lò, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình khai giảng lớp tập huấn công tác bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2018 cho toàn bộ đội ngũ những người làm công tác đào tạo bồi dưỡng của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình – VTV.

Quang cảnh khóa tập huấn

Quang cảnh khóa tập huấn

Mục đích của khóa tập huấn nhằm giúp các cán bộ, công chức, viên chức trong Trung tâm cập nhật kiến thức mới về công tác đào tạo để làm tốt hơn nữa chuyên môn của mình. Tham dự và trao đổi khóa tập huấn lần này có ông Nguyễn Ngọc Hường (Trưởng Ban Tổ chức cán bộ – VTV) và giảng viên là ông Trần Trung Kiên (Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức – Bộ Nội Vụ).

Ông Trần Trung Kiên hướng dẫn và chỉ ra những điểm mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần của Nghị định của Chính phủ số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP và Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Trong một nội dung khác của khóa tập huấn, ông Nguyễn Ngọc Hường thay mặt Ban Tổ chức cán bộ đã trao đổi về công tác tổ chức cán bộ của Đài Truyền hình Việt Nam trong giai đoạn mới theo tinh thần của Nghị quyết Số: 39-NQ/TW ngày 17 tháng 04 năm 2015 của Ban Chấp hành Trung ương Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Trong quá trình trao đổi giữa giảng viên và cán bộ nhân viên của đơn vị đã gợi mở các khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp chứng chỉ cho chuyên viên, chuyên viên chính và bồi dưỡng cho cán bộ cấp phòng của đài truyền hình Việt Nam trong những năm tiếp theo nhằm đa dạng hóa các hình thức đào tạo bồi dưỡng của trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình.

  Một số hình ảnh về khóa tập huấn

Ông Trần Trung Kiên -  Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội Vụ

Ông Trần Trung Kiên -
Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức – Bộ Nội Vụ

IMG_4583 (1280x689)

Ông Nguyễn Ngọc Hường (giữa) Trưởng Ban Tổ chức cán bộ - VTV

Ông Nguyễn Ngọc Hường (giữa)
Trưởng Ban Tổ chức cán bộ – VTV

 

Viên chức của Trung tâm Đào tạo tham gia khóa tập huấn

Viên chức của Trung tâm Đào tạo tham gia khóa tập huấn

IMG_4593 (1280x679)

Thực hiện: Đức Tùng – VTVTC

Thư viện