Thông báo mở khóa học “Chuyên gia quản trị hệ thống mạng” | Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình

slideslideslide

categoryHoạt động đào tạo

Thông báo mở khóa học “Chuyên gia quản trị hệ thống mạng”

Ảnh minh họa   

    Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 2013, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình – VTV tổ chức khóa học “Chuyên gia quản trị hệ thống mạng” từ ngày 29/7/2013 đến ngày 02/8/2013.

      Giảng viên của khóa học : Thạc sỹ Công nghệ thông tin Nguyễn Quốc Tuân – Trung tâm đào tạo SATA-APTECH

      Địa điểm: Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình – 59 Thợ Nhuộm – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

    Học viên của khóa học là các kỹ sư, kỹ thuật viên về quản trị hệ thống mạng thuộc các đơn vị thuộc Đài Truyền hình Việt Nam như: Trung tâm Tư liệu; Trung tâm kỹ thuật sản xuất chương trình; Trung tâm Tin học và Đo lường; Ban Thời sự’ Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế; Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng; Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Phú Yên.

    Thông qua khóa học này, các học viên có khả năng: Thiết kế, xây dựng hệ thống mạng máy tính trên nền Windows Server 2008; Quản lý và vận hành hệ thống mạng ổn định; Quản trị các tài nguyên mạng an toàn và hợp lý; Khả năng sao lưu, phục hồi dữ liệu và hệ thống; Đảm bảo bảo mật mạng.

     Đức Tùng

 

Thư viện