Thông báo mở khóa học tại TP. Hồ Chí Minh “Vai trò của tổng đạo diễn trong các sự kiện lớn” | Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình

slideslideslide

categoryHoạt động đào tạo

Thông báo mở khóa học tại TP. Hồ Chí Minh “Vai trò của tổng đạo diễn trong các sự kiện lớn”

Đây là khóa học theo kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 2013 của Đài truyền hình Việt Nam

Ảnh minh họa: Thực hiện bài tập thực hành tại hiện trường

Ảnh minh họa: Thực hiện bài tập thực hành tại hiện trường

Tiếp theo hai khóa học được mở liên tiếp tại Hà Nội, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình – ĐTHVN sẽ mở khóa học thứ 3 về “Vai trò của tổng đạo diễn trong các sự kiện lớn” tại Thành phố Hồ Chí Minh cho đội ngũ đạo diễn (đối tượng chính), quay phim thuộc các đơn vị: 

- Trung tâm THVN tại Đà Nẵng

- Trung tâm THVN tại Phú Yên

- Trung tâm THVN tại Hồ Chí Minh

- Trung tâm THVN tại Cần Thơ

 Khóa học sẽ được khai giảng vào 09h00 ngày 21/10/2013 tại Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh; và kết thúc vào ngày 23/10/2013. Giảng viên ông Noel Daniel Lee – nhà sản xuất, đạo diễn – thuộc Công ty Media Experts của Mỹ.

Khóa học sẽ giới thiệu về những công việc mà một tổng đạo diễn phải làm được trong điều hành một sự kiện lớn, theo phong cách sản xuất truyền hình Mỹ.

Các đơn vị cử người đi học sớm gửi danh sách về Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình, 59 Thợ Nhuộm – Hà Nội, chậm nhất là ngày 15/10/2013. Hoặc thông tin đăng ký có thể được tiếp nhận qua e-mail hoặc fax.

E-mail: phuonganh@vtv.gov.vn;

Fax: 04 39 39 34 52 hoặc 04 38 26 72 30 và website: daotao.vtv.vn

Mọi chi tiết cần biết hơn xin liên: bà Nguyễn Phương Anh, Phòng Quản lý đào tạo; ĐT: 04 39 34 62 82, DĐ: 0904 65 85 86

anh 24

Ảnh minh họa: Khóa đào tạo “Truyền hình thực tế” tại Trung tâm chuẩn bị đi thực hành

 

Ảnh minh họa: học và sản xuất ngay theo lý thuyết

Ảnh minh họa: học và sản xuất ngay theo lý thuyết

 

Ảnh minh họa: Khách mời của bài tập thực hành "Truyền hình thực tế"

Ảnh minh họa: Khách mời của bài tập thực hành “Truyền hình thực tế”

Thưc hiện: Thy Mai – Đức Tùng VTVTC

Thư viện