Thông báo tổ chức khóa học “Âm thanh trong truyền hình” | Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình

slideslideslide

categoryHoạt động đào tạo

Thông báo tổ chức khóa học “Âm thanh trong truyền hình”

      VTVTC – Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình sẽ tổ chức khóa học “Âm thanh trong truyền hình” cho đội ngũ kỹ thuật viên âm thanh, kỹ sư âm thanh của Trung tâm Kỹ thuật sản xuất chương trình; Trung tâm Sản xuất phim truyền hình; Ban biên tập truyền hình Cáp thuộc Đài Truyền hình Việt Nam.

Mục tiêu của khóa học là nâng cao kiến thức và kỹ năng về âm thanh trong các công đoạn sản xuất chương trình truyền hình.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

- Giảng viên: Ông Moerman Jean Paul Georges Charles (Bỉ) – Chuyên gia âm thanh trong sản xuất các chương trình truyền hình.    

- Thời gian: Từ ngày 19/04/2016 đến 23/04/2016 (05 ngày).

- Khai giảng: 8h30 ngày 19/04/2016 (Thứ ba)

- Địa điểm: Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Truyền hình.

          Số lượng cán bộ của các đơn vị được cử đi học là: Trung tâm Kỹ thuật sản xuất chương trình: 10 học viên; Trung tâm Sản xuất phim truyền hình: 05 học viên; Ban biên tập truyền hình Cáp: 10 học viên.

                Để khoá học đạt kết quả tốt, Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình đề nghị các đơn vị cử đúng đối tượng và sớm gửi danh sách cán bộ tham dự khóa học (có mẫu kèm theo) về Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình, 59 Thợ Nhuộm – Hà Nội, chậm nhất vào ngày 12/04/2016.

       Thông tin đăng ký có thể được tiếp nhận qua e-mail hoặc fax (E-mail: phanthuylinh@vtv.vn; Fax: 04 38 26 72 30). 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Bà  Phan Thùy Linh, phòng Nghiên Cứu Phát Triển, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình (ĐT: 04 39364024, ĐTDĐ: 0903424040).

VTVTC

Thư viện