VTV tập huấn nâng cao công tác tổ chức cán bộ năm 2018 | Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình

slideslideslide

categoryTin tức & sự kiện

VTV tập huấn nâng cao công tác tổ chức cán bộ năm 2018

VTVnet – Đây là dịp có ý nghĩa quan trọng để những người làm công tác tổ chức cán bộ trong toàn Đài có thể trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, tham mưu, đề xuất Lãnh đạo các đơn vị trong việc triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới.

THCB2 

Trong hai ngày 28 và 29/6/2018, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Đài truyền hình Việt Nam (THVN ) tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cán bộ 2018 cho các cán bộ là Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng phòng Tổng hợp của các đơn vị thuộc Đài.

 Tại buổi khai mạc Lớp tập huấn, ông Nguyễn Ngọc Hường, Trưởng ban Tổ chức cán bộ đã thông báo tới lớp học những nội dung cơ bản được trình bày trong hai ngày. Đó là các nội dung liên quan đến công tác nghiệp vụ tổ chức cán bộ như: Quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, công tác tiền lương, thi đua khen thưởng và đào tạo bồi dưỡng cán bộ.

 

THCB12
Các đại biểu tham dự tập huấn được nghe báo cáo về công tác tổ chức cán bộ giai đoạn 2015 – 2018 và phương hướng giai đoạn 2018- 2020 do Lãnh đạo Ban Tổ chức cán bộ trình bày. Đồng thời, đại diện các đơn vị cũng có nhiều chia sẻ về một số nội dung liên quan đến kinh nghiệm về công tác tổ chức tại đơn vị như: Điều động nhân sự trong nội bộ đơn vị và mô hình sản xuất liên phòng, Chi trả tiền lương theo phương pháp 3P, sắp xếp bộ máy, công tác thi đua khen thưởng… nêu bật được những thuận lợi, khó khăn cũng như những vướng mắc trong quá trình triển khai công tác cán bộ tại đơn vị mình.

Cùng với các tham luận của các đơn vị, trong hai ngày diễn ra Hội nghị, đại diện Bộ Nội vụ đã trình bày một số nội dung mới trong công tác tổ chức cán bộ. Buổi cuối cùng của Lớp tập huấn, Ban Tổ chức cán bộ sẽ làm rõ một số nội dung về cơ chế quản lý tiền lương của Nhà nước đối với Đài THVN, cơ chế chi trả tiền lương tại Đài…

 Đến dự với Hội nghị tập huấn, Tổng Giám đốc Trần Bình Minh nhấn mạnh đến những thách thức của Đài trong giai đoạn hiện nay. Sự cạnh tranh của truyền thông số dẫn đến nguồn thu bị sụt giảm. Để đảm bảo, giữ vững được ổn định, phát triển của Đài có nhiều biện pháp đồng bộ được triển khai trong đó việc tái cơ cấu lao động, tiền lương là nhiệm vụ quan trọng.

 

 

THCB3
 Những nhiệm vụ trước mắt về công tác tổ chức, cán bộ được Tổng Giám đốc đưa ra tại Hội nghị. Đó là các đơn vị tiếp tục thực hiện công tác xây dựng vị trí việc làm, trả lương đúng theo hiệu quả của công việc. Ngoài các chương trình thực hiện nhiệm vụ chính trị thì phải giảm công việc, chương trình không có hiệu quả, không gắn với nguồn thu, thị trường. Trong đó, thực hiện tốt công tác tái cơ cấu lao động: Sử dụng đúng người, đúng việc, tạo động lực để phát triển; Tinh gọn lại bộ máy các đơn vị, đảm bảo hiệu lực và hiệu quả. 

Đài THVN đang triển khai thực hiện 03 đề án quan trọng về tổ chức bộ máy, tiền lương và sắp xếp đội ngũ làm kỹ thuật. Thủ trưởng các đơn vị đều chia sẻ và cùng Lãnh đạo Đài thực hiện 3 nhiệm vụ quan trọng này, Tổng Giám đốc đề nghị phụ trách phòng Tổ chức Hành chính các đơn vị tăng cường hơn nữa công tác tham mưu, cùng Lãnh đạo đơn vị triển khai thật tốt những đề án này trong thời gian tới.

Đức Huỳnh – Mỹ Linh (Ảnh: Văn Điền)

VTVnet

Thư viện